تماس با ما


آدرس پستی: سبزوار، جاده توحید شهر، بالاتر از بیمارستان واسعی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،  معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن تماس: 44018121 -051

 URL: sci.medsab.ac.ir

Email: sci@medsab.ac.ir