هدف:

هدف از علم سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفت‌های فعالیت‌های علمی- تحقیقاتی علوم پزشکی ایران در هر گرایش علمی و عوامل موثر در رشد آن می‌باشد. علم سنجی می‌تواند عنصری مفید و کارآمد برای مسئولان و برنامه‌ریزان باشد تا مدیریت منابع مالی و انسانی با بالاترین کارآیی انجام پذیرد. علم‌سنجی علاوه بر سنجش تحقیقات و تولیدات علمی، اقدام به ارزیابی و تعیین معیارهای مدیریتی مانند بودجه، جایگاه و بازده دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌نماید.

اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل:

1- گزارش‌های علمی منتشر شده

2- ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار

3- منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است

4- سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند.

علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد.

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 1393 در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آغاز به کار نمود. این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.